×
Thông báo: Hiện tại Nhập Hàng Trung Quốc đang nâng cấp hệ thống nên hàng hóa về chậm hơn so với bình thường, dự kiến ngày 25/10/2018 sẽ thông báo đến với quý khách hàng. Web hàng mới sẽ fix hết tất cả các lỗi đã xuất hiện trước đó. Cảm ơn.

Tên ngân hàng: ACB

Chi nhánh ngân hàng: Đông Sài Gòn (Bình Trưng - Quận 2) - Hồ Chí Minh

Tên chủ thẻ: Đoàn Trung Tấn

Số tài khoản: 226018539

Nội Dung Chuyển Khoản:  Email đăng kí tài khoản. (Quý khách hàng có thể bỏ qua kí tự đặt biệt ví dụ như "@", ".")

 

Tên ngân hàng: VCB

Chi nhánh ngân hàng: CN Thủ Thêm - Q2 HCM

Tên chủ thẻ: Đoàn Trung Tấn

Số tài khoản: 0261003458617

 

Nội Dung Chuyển Khoản:  Email đăng kí tài khoản. (Quý khách hàng có thể bỏ qua kí tự đặt biệt ví dụ như "@", ".")

 

 

Số điện thoại liên hệ: 096.2727.959