×
Thông báo: Hiện tại Nhập Hàng Trung Quốc đang nâng cấp hệ thống nên hàng hóa về chậm hơn so với bình thường, dự kiến ngày 25/10/2018 sẽ thông báo đến với quý khách hàng. Web hàng mới sẽ fix hết tất cả các lỗi đã xuất hiện trước đó. Cảm ơn.

Khi đạt được các cấp độ VIP các phí dịch vụ đặt hàng của mỗi đơn hàng sẽ được tính theo cấp VIP.

BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ THEO CẤP VIP
  VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6
Cấp Sao * ** *** **** ***** ******
Giao Dịch Đến 5tr Đến 50tr Đến 100tr Đến 200tr Đến 300tr Trên 300tr
Phí DV 8% 4% 3% 2% 1,5% 1%