Quyền lợi khách hàng
×
Thông báo: Từ ngày 15/08/2017 đến ngày 30/08/2018 giảm giá phí vận chuyển từ 42k/1kg => 30k/1kg ===== Đồng thời phí dịch vụ giảm 1% trong cùng khoảng thời gian này.

Khi đạt được các cấp độ VIP các phí dịch vụ đặt hàng của mỗi đơn hàng sẽ được tính theo cấp VIP.

BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ THEO CẤP VIP
  VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6
Cấp Sao * ** *** **** ***** ******
Giao Dịch Đến 5tr Đến 50tr Đến 100tr Đến 200tr Đến 300tr Trên 300tr
Phí DV 8% 4% 3% 2% 1,5% 1%