×
Thông báo: Hotline tạm thời đổi thành số 0899993812 - Để đảm bảo tất cả hàng hóa về trước tết nguyên đán 2018, kể từ trưa ngày 30/01/2018 dịch vụ chúng tôi dừng nhận thêm những đơn hàng mới.

Khi đạt được các cấp độ VIP các phí dịch vụ đặt hàng của mỗi đơn hàng sẽ được tính theo cấp VIP.

BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ THEO CẤP VIP
  VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6
Cấp Sao * ** *** **** ***** ******
Giao Dịch Đến 5tr Đến 50tr Đến 100tr Đến 200tr Đến 300tr Trên 300tr
Phí DV 8% 5% 3% 2% 1,5% 1%