Dịch vụ
×
Thông báo: Từ ngày 15/08/2017 đến ngày 30/08/2018 giảm giá phí vận chuyển từ 42k/1kg => 30k/1kg ===== Đồng thời phí dịch vụ giảm 1% trong cùng khoảng thời gian này.

BÁO GIÁ CÔNG ĐẶT

 

Cơ cấu giá đặt hàng Order Rồng Đỏ

GIÁ VỐN = ( GIÁ HÀNG TRÊN WEB + PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TQ ) * TỈ GIÁ + PHÍ DỊCH VỤ + PHÍ VẬN CHUYỂN TQ-VN

 

1 GIÁ HÀNG TRÊN WEB:

Giá hàng trên web là giá được niêm yết trên web của nhà cung cập bên trung quốc mà NHTQ phải trả.

2 PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TQ:

Phí vận chuyển nội địa TQ là giá vận chuyển trong nội địa trung quốc, từ nhà cung cấp đến kho của chúng tôi.

3 PHÍ DỊCH VỤ (MUA HÀNG):

Phí dịch vụ mua hàng là phí dịch vụ giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách. Chúng tôi đảm bảo cho khách, hàng nhận được luôn đúng mẫu đã mô tả