×
Thông báo: Hotline tạm thời đổi thành số 0899993812 - Để đảm bảo tất cả hàng hóa về trước tết nguyên đán 2018, kể từ trưa ngày 30/01/2018 dịch vụ chúng tôi dừng nhận thêm những đơn hàng mới.

Chúng tôi là dịch vụ mua hộ hàng hóa lẻ, được chuyển giao bằng đường bưu điện theo hình thức phi mậu dịch.

Chúng tôi chỉ nhận những mặt hàng có giá trị < 2 triệu đồng, nếu > 2 triệu quý khách vui lòng làm theo thủ tục của bưu cục về vấn đề tiền thuế nhập khẩu.

Xin cảm ơn Quý Khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi làm dịch vụ đặt hàng của Quý Khách