×
Thông báo: Khiếu nại hàng hóa, cập nhập hình ảnh hàng hóa vui lòng gửi vào Page theo link https://www.facebook.com/NhapHangTrungQuoc168/ ----------------- Số Điện Thoại: 096.2727.959

Chúng tôi là dịch vụ mua hộ hàng hóa lẻ, được chuyển giao bằng đường bưu điện theo hình thức phi mậu dịch.

Chúng tôi chỉ nhận những mặt hàng có giá trị < 2 triệu đồng, nếu > 2 triệu quý khách vui lòng làm theo thủ tục của bưu cục về vấn đề tiền thuế nhập khẩu.

Xin cảm ơn Quý Khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi làm dịch vụ đặt hàng của Quý Khách