×
Thông báo: Hiện tại Nhập Hàng Trung Quốc đang nâng cấp hệ thống nên hàng hóa về chậm hơn so với bình thường, dự kiến ngày 25/10/2018 sẽ thông báo đến với quý khách hàng. Web hàng mới sẽ fix hết tất cả các lỗi đã xuất hiện trước đó. Cảm ơn.

Chúng tôi là dịch vụ mua hộ hàng hóa lẻ, được chuyển giao bằng đường bưu điện theo hình thức phi mậu dịch.

Chúng tôi chỉ nhận những mặt hàng có giá trị < 2 triệu đồng, nếu > 2 triệu quý khách vui lòng làm theo thủ tục của bưu cục về vấn đề tiền thuế nhập khẩu.

Xin cảm ơn Quý Khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi làm dịch vụ đặt hàng của Quý Khách